Zgłoszenie na obóz żeglarski 2023

2 900 3 300 

Rejs III – brak miejsc, zapisy tylko na listę rezerwową
Wybierz termin rejsu i podaj potrzebne dane:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody, aby podczas postojów w porcie i na bindugach, moje dziecko mogło wyjść na spacer w towarzystwie rówieśników bez opieki instruktorów. *
Czy potrzebuje Pani/Pan fakturę za obóz? *

Czy dziecko jest uczulone? *
Czy dziecko cierpi na przewlekłą/nawracającą chorobę? *
Czy dziecko obecnie jest diagnozowane? *
Czy dziecko przyjmuje leki? *

Opis

Warunki uczestnictwa w obozach żeglarskich i narciarskich organizowanych przez firmę HORN

 1. Firma Horn jest odpowiedzialna za realizację imprezy turystycznej zgodnej z ofertą zawartą na stronie internetowej firmy www.horn.turystyka.pl
 2. Zawarcie umowy z firmą HORN następuje w chwili przyjęcia przez firmę wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika obozu „Zgłoszenia na obóz”. Dla każdej osoby należy wypełnić oddzielne zgłoszenie, przy czym za osoby niepełnoletnie zgłoszenie podpisuje jego przedstawiciel ustawowy. W ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia zostaje wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dla każdego uczestnika rejsu niezbędne jest przesłanie, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obozu, na adres mailowy horn.klajda@nullgmail.com wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku (karta kwalifikacyjna).
 4. Firma HORN zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niej niezależnych. Jeżeli Klient zawiadomiony o zmianach istotnych warunków umowy (termin, trasa, cena) nie zgłosi rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, iż milcząco wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
 5. Niewykorzystanie przez klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotu należności.
 6. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia klienta, wysłanego na adres mailowy horn.klajda@nullgmail.com.
 7. Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w obozie, HORN potrąca z dokonanych wpłat następujące kwoty:
  – 30% ceny przy rezygnacji w terminie do 51 dni przed rozpoczęciem rejsu
  – 50% ceny przy rezygnacji pomiędzy 50 a 31 dniem przed rozpoczęciem rejsu
  – 70% ceny przy rezygnacji pomiedzy 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem rejsu
  – 90% ceny przy rezygnacji w terminie krótszym jak 15 dni przed rozpoczęciem rejsu
  Omówione powyżej zasady mają zastosowanie bez względu na termin zawarcia umowy.
  W przypadkach losowych lub chorobowych poświadczonych odpowiednimi dokumentami wysłanymi na adres horn.klajda@nullgmail.com istnieje możliwość odzyskania pełnej wpłaconej kwoty. W przypadku gdy uczestnik który nie może lub rozmyślił się i nie chce brać udziału w obozie, a znajdzie na swoje miejsce osobę która w tym samym terminie weźmie udział w obozie, to takiemu niedoszłemu uczestnikowi zostaną zwrócone wszystkie poniesione koszty bez względu na termin jaki został do rozpoczęcia obozu.
 8. Firma HORN nie zapewnia dojazdu na rejs.
 9. Na obozach organizowanych przez Firmę Horn obowiązuję całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu ( piwa również ), stosowania używek. Firma HORN zastrzega sobie prawo wydalenia Uczestnika z obozu w przypadku niewłaściwego zachowania się (np alkohol, używki, papierosy, dewastacja sprzętu, nieposłuszeństwo wobec instruktorów itp) bez prawa żądania zwrotu kosztów.
 10. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy przy niewłaściwym użytkowaniu sprzętu.
 11. Prosimy, aby uczestnicy nie zabierali telefonów komórkowych na rejs. Na jachtach, z powodu ograniczonej pojemności akumulatorów, nie ma możliwości ładowania telefonów komórkowych. Podczas trwania rejsu zawsze istnieje możliwość kontaktu z uczestnikami poprzez telefon Komandora rejsu – Piotra Klajdę 601 39 20 33. W przypadku, gdy nie mamy możliwości w danym momencie odbioru telefonu, prosimy o wysłanie SMS-a z prośbą o kontakt, a oddzwonimy. Uczestnicy rejsu również zawsze mają możliwość skorzystania z telefonu Komandora i kontaktu z rodzicami.
 12. Wszystkich którzy chcieliby otrzymać fakturę, prosimy o podanie danych do faktury na „zgłoszeniu na obóz” koniecznie przed dokonaniem wpłaty.
 13. Ekwipunek osobisty uczestnika rejsu dostępny jest na stronie www.horn.turystyka.pl/ekwipunek-uczestnika-obozu/
 14. Administratorem danych osobowych Klienta oraz małoletniego Uczestnika jest Piotr Klajda właściciel firmy Horn Usługi Turystyczne Piotr Klajda, NIP 5220152217, ulica Ks.Trojdena 13/90, 02-109 Warszawa. Podanie danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie niniejszej umowy. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika oraz do ich poprawiania. Dane osobowe Klienta oraz małoletniego Uczestnika przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora oraz w celach statystycznych.

Aktualizacja Covid-19

Zmiany w programie i regulaminie rejsów z Hornem związane z Covid-19, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN

pobierz plik PDF

1. Na rejs przyjmowane będą wyłącznie osoby zdrowe, co będzie potwierdzone przez Rodziców dziecka w pisemnym oświadczeniu o niewystępowaniu u uczestnika wypoczynku żadnej infekcji ani objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice będą także zobowiązani do pisemnego poświadczenia, że dziecko w okresie 14 dni poprzedzających datę rozpoczęcia wypoczynku nie zamieszkiwało ani nie kontaktowało się z osobą przebywającą na kwarantannie lub podejrzewaną o zakażenie wirusem.

2. Prosimy o przekazanie nam wypełnionego i podpisanego oświadczenia w momencie dostarczenia dziecka na obóz. Wzór oświadczenia – https://www.horn.turystyka.pl/wp-content/uploads/2020/06/oswiadczenie.pdf

3. Ze względu na zalecenia nie mieszania się turnusów i czas jaki potrzebujemy na dezynfekcję jachtów bardzo prosimy, aby przyjazd na rejs był w godzinach 16.00 – 17.00. Rejs kończy się o godzinie 12.00 i prosimy, aby punktualnie o tej godzinie odebrać uczestnika z portu. Zasady te nie dotyczą osób korzystających z transportu firmy Artrans.

4. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do posiadania w swoim wyposażeniu własnej osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

5. Po dostarczeniu uczestnika na rejs, osoby nie biorące udziału w rejsie proszone są o niewchodzenie na pomost, o niezbliżanie się do naszych jachtów i do innych uczestników rejsu.

6. Wszystkich załogantów i przez cały rejs, będzie obowiązywał zakaz wchodzenia na nie swoje jachty, tak więc kontakt osób z różnych załóg będzie ograniczony i możliwy jedynie na brzegu w przestrzeni otwartej.

7. Podczas żeglugi, przebywanie załogantów pod pokładem będzie ograniczone do minimum – tak, aby jak najwięcej czasu wszyscy przebywali na pokładzie, na świeżym powietrzu i brali aktywny udział w żeglowaniu i w pracy na jachcie.

8. Cumowanie w portach będzie ograniczone tylko do zakupu paliwa do silników na jachty i skorzystania z toalet i pryszniców, bez wychodzenia na miasto. W tym sezonie, wyjścia niedzielne do Kościoła nie będą mogły mieć miejsca.

9. Na nocleg będziemy przybijać do mało uczęszczanych, dzikich biwaków, z dala od innych żeglarzy i turystów.

10. Nie będzie możliwości odwiedzania uczestników rejsu.

11. Jachty, sprzęt sportowy oraz i inne przedmioty, z których będziemy korzystać będą systematycznie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. Na każdym jachcie, w toaletach jak i w naszym namiocie w Pieczarkach, będzie umieszczony dozownik z płynem dezynfekcyjnym.

12. W przypadku zaobserwowania objawów uważanych za typowe dla COVID-19 (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), uczestnik zostanie bezzwłocznie odizolowany od reszty grupy i będziemy Państwa prosili o natychmiastowe odebranie dziecka z obozu.

13. Wszystkie przedstawione zmiany będą na bieżąco aktualizowane i korygowane w zależności od zaistniałej sytuacji i równolegle do wprowadzanych nowych wytycznych sanitarnych.

14. W przypadku wszelkich pytań lub niejasności, bardzo proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 601392033 w godzinach 9 – 21.

Z poważaniem,
Piotr Klajda

Top