Zgłoszenie na obóz żeglarski 2020

1 800 2 300   (Brak miejsc)

Wszystkie rejsy 2020 – zapisy tylko na listę rezerwową.
Wybierz termin rejsu i podaj potrzebne dane:

Wyczyść

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody, aby podczas postojów w porcie i na bindugach, moje dziecko mogło wyjść na spacer w towarzystwie rówieśników bez opieki instruktorów. *

Czy dziecko jest uczulone? *
Czy dziecko cierpi na przewlekłą/nawracającą chorobę? *
Czy dziecko obecnie jest diagnozowane? *
Czy dziecko przyjmuje leki? *

Opis

Warunki uczestnictwa w obozach żeglarskich i narciarskich organizowanych przez firmę HORN

 1. Firma Horn jest odpowiedzialna za realizację imprezy turystycznej zgodnej z ofertą zawartą na stronie internetowej firmy www.horn.turystyka.pl
 2. Zawarcie umowy z firmą HORN następuje w chwili przyjęcia przez firmę wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika obozu „Zgłoszenia na obóz”. Dla każdej osoby należy wypełnić oddzielne zgłoszenie, przy czym za osoby niepełnoletnie zgłoszenie podpisuje jego przedstawiciel ustawowy. W ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia zostaje wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dla każdego uczestnika rejsu niezbędne jest przesłanie, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obozu, na adres mailowy horn.klajda@nullgmail.com wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku (karta kwalifikacyjna).
 4. Firma HORN zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niej niezależnych. Jeżeli Klient zawiadomiony o zmianach istotnych warunków umowy (termin, trasa, cena) nie zgłosi rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, iż milcząco wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
 5. Niewykorzystanie przez klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotu należności.
 6. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia klienta, wysłanego na adres mailowy horn.klajda@nullgmail.com.
 7. Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w obozie, HORN potrąca z dokonanych wpłat następujące kwoty:
  – 200 zł przy rezygnacji do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy
  – 30% ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 31 do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  – 50 % ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 20 do 8 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  – 70 % ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 7 dni do daty rozpoczęcia imprezy.
  Omówione powyżej zasady mają zastosowanie bez względu na termin zawarcia umowy.
  W przypadkach losowych lub chorobowych poświadczonych odpowiednimi dokumentami wysłanymi na adres horn.klajda@nullgmail.com istnieje możliwość odzyskania pełnej wpłaconej kwoty. W przypadku gdy uczestnik który nie może lub rozmyślił się i nie chce brać udziału w obozie, a znajdzie na swoje miejsce osobę która w tym samym terminie weźmie udział w obozie, to takiemu niedoszłemu uczestnikowi zostaną zwrócone wszystkie poniesione koszty bez względu na termin jaki został do rozpoczęcia obozu.
 8. Firma HORN nie zapewnia dojazdu na rejs.
 9. Na obozach organizowanych przez Firmę Horn obowiązuję całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu ( piwa również ), stosowania używek. Firma HORN zastrzega sobie prawo wydalenia Uczestnika z obozu w przypadku niewłaściwego zachowania się (np alkohol, używki, papierosy, dewastacja sprzętu, nieposłuszeństwo wobec instruktorów itp) bez prawa żądania zwrotu kosztów.
 10. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy przy niewłaściwym użytkowaniu sprzętu.
 11. Na jachtach nie ma możliwości ładowania komórek uczestnikom rejsu. Ładowanie i pilnowanie zostawionych do naładowania komórek leży tylko i wyłącznie po stronie samych uczestników rejsu.
 12. Na każdą wpłacającą osobę, po otrzymaniu pełnej opłaty za obóz, wystawiana jest faktura – procedura marży dla biur turystycznych. Klienci którzy chcieliby aby faktura wystawiona była na inne dane niż te które zawarte są na przelewie ( np. wpłata jest z konta męża a faktura ma być wystawiona na żonę ) proszeni są o podanie tego w informacji mailowej przed zaksięgowaniem środków na koncie.
 13. Ekwipunek osobisty uczestnika rejsu dostępny jest na stronie www.horn.turystyka.pl/ekwipunek-uczestnika-obozu/
 14. Administratorem danych osobowych Klienta oraz małoletniego Uczestnika jest Piotr Klajda właściciel firmy Horn Usługi Turystyczne Piotr Klajda, NIP 5220152217, ulica Ks.Trojdena 13/90, 02-109 Warszawa. Podanie danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie niniejszej umowy. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika oraz do ich poprawiania. Dane osobowe Klienta oraz małoletniego Uczestnika przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora oraz w celach statystycznych.

Aktualizacja Covid-19

Zmiany w programie i regulaminie rejsów z Hornem związane z Covid -19, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN

pobierz plik PDF

1. Na rejs przyjmowane będą wyłącznie osoby zdrowe, co będzie potwierdzone przez Rodziców dziecka w pisemnym oświadczeniu o niewystępowaniu u uczestnika wypoczynku żadnej infekcji ani objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice będą także zobowiązani do pisemnego poświadczenia, że dziecko w okresie 14 dni poprzedzających datę rozpoczęcia wypoczynku nie zamieszkiwało ani nie kontaktowało się z osobą przebywającą na kwarantannie lub podejrzewaną o zakażenie wirusem.

2. Prosimy o przekazanie nam wypełnionego i podpisanego oświadczenia w momencie dostarczenia dziecka na obóz. Wzór oświadzenia: oswiadczenie.pdf

3. Ze względu na zalecenia nie mieszania się turnusów i czas jaki potrzebujemy na dezynfekcję jachtów bardzo prosimy, aby przyjazd na rejs był w godzinach 16.00 – 17.00. Rejs kończy się o godzinie 12.00 i bardzo proszę, aby punktualnie o tej godzinie odebrać uczestnika z portu. Zasady te nie dotyczą osób korzystających z transportu firmy Artrans.

4. Uczestnik wypoczynku jest zobowiązany do posiadania w swoim wyposażeniu własnej osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

5. Po dostarczeniu uczestnika na rejs, osoby nie biorące udziału w rejsie proszone są o niewchodzenie na pomost, o niezbliżanie się do naszych jachtów i do innych uczestników rejsu.

6. Rozpoczęcia jak i zakończenia wszystkich tegorocznych rejsów będą miały miejsce w porcie Wrota Mazur – Imionek 7, 12-200 Pisz.
Rezygnacja z naszego zwyczajowego cumowania w porcie Keja w Węgorzewie na zmianę turnusów wynika z faktu, że jest to port bardzo licznie odwiedzany przez żeglarzy i turystów. W obecnej sytuacji, nie będzie to dla nas możliwe. Port Wrota Mazur jest teraz najlepszym znanym mi miejscem na całych Mazurach do rozpoczynania i kończenia rejsu. To port bardzo kameralny, mało uczęszczany i odległy od głównego szlaku – będzie praktycznie tylko dla naszych jachtów. Mam uzgodnione z kierownictwem portu, że lody i obiady które spożywamy w restauracji portowej na zakończenie rejsów będą dla nas przygotowane w oddzielnej i niedostępnej dla innych osób sali. W związku z tym, każdy nasz rejs będzie się odbywał na trasie: Wrota Mazur – Pieczarki – Wrota Mazur. Jest to trasa, jaką od lat pływamy na rejsie nr 5. Wiąże się z tym prawie dwukrotne podwojenie odległości pokonywanej na żaglach w porównaniu do rejsów 1- 4, przez co samego żeglowania będzie znacznie więcej. Z racji tego, pobyt w Pieczarkach (zakładając, że będzie dobra pogoda), zostanie skrócony z sześciu do pięciu pełnych dni. Zajęcia praktyczne z nurkowania są w tym roku odwołane. Nie mamy po prostu żadnej gwarancji na pełną i skuteczną dezynfekcję aparatów oddechowych w zestawach nurkowych. Z wyłączeniem powyższej aktywności, wygląda na to, że będziemy w stanie przeprowadzić wszystkie nasze hornowskie gry, zabawy oraz turnieje wodne i lądowe. Oczywiście wszystko z dopasowaniem do zasad i z pełnym przestrzeganiem reguł bezpieczeństwa sanitarnego. W Pieczarkach staną zamykane na klucz toalety, z których korzystać będą mogły tylko i wyłącznie osoby z naszego rejsu. Byłoby w tym roku wskazane, aby każdy pływał na desce w swojej własnej piance i w swoich butach. Jeśli ktoś tego nie będzie miał, to oczywiście będzie mógł używać naszych hornowskich pianek i butów.

7. Wszystkich załogantów i przez cały rejs, będzie obowiązywał zakaz wchodzenia na nie swoje jachty, tak więc kontakt osób z różnych załóg będzie ograniczony i możliwy jedynie na brzegu w przestrzeni otwartej.

8. Podczas żeglugi, przebywanie załogantów pod pokładem będzie ograniczone do minimum – tak, aby jak najwięcej czasu wszyscy przebywali na pokładzie, na świeżym powietrzu i brali aktywny udział w żeglowaniu i w pracy na jachcie.

9. W obrębie swojego jachtu załoganci nie będą mogli siadać i zajmować miejsca na koi innych osób, ani dotykać nie swoich rzeczy.

10. Pomimo, że każdy jacht jest w pełni wyposażony, bardzo proszę, aby w tym roku każdy załogant przyjechał na rejs z własnym kubkiem, sztućcami i głęboką miseczką na zupę/drugie danie.

11. Cumowanie w portach będzie ograniczone tylko do zakupu paliwa do silników na jachty i skorzystania z toalet i pryszniców, bez wychodzenia na miasto. W tym sezonie, wyjścia niedzielne do Kościoła nie będą mogły mieć miejsca.

12. Na nocleg będziemy przybijać do mało uczęszczanych, dzikich biwaków, z dala od innych żeglarzy i turystów.

13. Nie będzie możliwości odwiedzania uczestników rejsu ani też zabierania ich na godzinkę czy dwie z obozu.

14. Jachty, sprzęt sportowy oraz i inne przedmioty, z których będziemy korzystać będą systematycznie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. Na każdym jachcie, w toaletach jak i w naszym namiocie w Pieczarkach, będzie umieszczony dozownik z płynem dezynfekcyjnym.

15. Wszystkie produkty żywnościowe oraz i inne zakupy, które normalnie kupujemy sami w sklepach w odwiedzanych przez nas portach, w tym roku będą nam dostarczane co dwa dni na miejsca postojów, z jednej hurtowni spożywczej z Giżycka i przez jednego stałego kierowcę.

16. W przypadku zaobserwowania objawów uważanych za typowe dla COVID-19 (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), uczestnik zostanie bezzwłocznie odizolowany od reszty grupy i będziemy Państwa prosili o natychmiastowe odebranie dziecka z obozu.

17. Nasz coroczny hornowski ZLOT – spotkanie byłych Załogantów, Sterników, Rodziców i Przyjaciół Hornu, który był planowany na 01.08 w Pieczarkach, niestety nie będzie mógł się odbyć. Wszystkie osoby planujące odwiedzić nas w Pieczarkach z przykrością informuję, że nie będą one mogły wchodzić na teren naszego obozu, korzystać z naszego sprzętu sportowego, windsurfingowego, toalet, namiotu ani też przysiadać się do naszego ogniska. Wierzę, że spotkamy się wszyscy zdrowi na Zlocie w przyszłym roku, przy ognisku i szantach do białego rana, na który to już teraz wszystkich serdecznie zapraszam.

18. Po szczegółowych konsultacjach i uzyskaniu pisemnej opinii prawnej ​ (do wglądu dla wszystkich zainteresowanych) ​ dotyczącej dozwolonej liczby osób do zakwaterowania na jachtach informuję, że planowana liczba uczestników rejsów nie ulegnie zmianie i jak co roku będziemy żeglować w 8 osób plus sternik na jachtach większych, a w 6 lub 5 osób plus sternik, na jachtach mniejszych.

19. Wszystkie przedstawione zmiany będą na bieżąco aktualizowane i korygowane w zależności od zaistniałej sytuacji i równolegle do wprowadzanych nowych wytycznych sanitarnych.

20. Każdemu z Państwa, kto nie jest przekonany do zaakceptowania wyżej wymienionych zasad i reguł obowiązujących podczas tegorocznego wypoczynku i postanowi wycofać się z uczestnictwa w rejsie, będzie zwrócona pełna kwota, jaka do tej pory została wpłacona celem dokonania rezerwacji. Zwrot wpłaty nastąpi natychmiast po otrzymaniu maila z prośbą o przyjęcie rezygnacji z udziału w rejsie. Bardzo bym tylko prosił o nieczekanie z podjęciem decyzji o rezygnacji zbyt długo i apeluję o podjęcie jej, w miarę możliwości, dosłownie w najbliższych dniach.

21. W przypadku wszelkich pytań lub niejasności, bardzo proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 601392033 w godzinach 9 – 21.

Z poważaniem,
Piotr Klajda

Top