Zgłoszenie na obóz żeglarski 2019

1 800 2 200   (Brak miejsc)

Wybierz termin rejsu i podaj potrzebne dane:

Wyczyść

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody, aby podczas postojów w porcie i na bindugach, moje dziecko mogło wyjść na spacer w towarzystwie rówieśników bez opieki instruktorów. *
Czy potrzebuje Pani/Pan fakturę za obóz? *

Czy dziecko jest uczulone? *
Czy dziecko cierpi na przewlekłą/nawracającą chorobę? *
Czy dziecko obecnie jest diagnozowane? *
Czy dziecko przyjmuje leki? *

Opis

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ HORN

 1. Firma Horn jest odpowiedzialna za realizację imprezy turystycznej zgodnej z ofertą zawartą na stronie internetowej firmy www.horn.turystyka.pl
 2. Zawarcie umowy z firmą HORN następuje w chwili przyjęcia przez firmę wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika obozu „Zgłoszenia na obóz”. Dla każdej osoby należy wypełnić oddzielne zgłoszenie, przy czym za osoby niepełnoletnie zgłoszenie podpisuje jego przedstawiciel ustawowy. W ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia zostaje wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dla każdego uczestnika rejsu niezbędne jest przesłanie na adres mailowy horn.klajda@nullgmail.com wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku.
 4. Firma HORN zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niej niezależnych. Jeżeli Klient zawiadomiony o zmianach istotnych warunków umowy (termin, trasa, cena) nie zgłosi rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, iż milcząco wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
 5. Niewykorzystanie przez klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotu należności.
 6. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia klienta, wysłanego na adres mailowy horn.klajda@nullgmail.com.
 7. Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w obozie, HORN potrąca z dokonanych wpłat następujące kwoty:
  – 200 zł przy rezygnacji do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  – 30% ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 31 do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  – 50% ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 20 do 8 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  – 70% ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 7 dni do daty rozpoczęcia imprezy.
  Omówione powyżej zasady mają zastosowanie bez względu na termin zawarcia umowy.W przypadkach losowych lub chorobowych poświadczonych odpowiednimi dokumentami wysłanymi na adres horn.klajda@nullgmail.com istnieje możliwość odzyskania pełnej wpłaconej kwoty. W przypadku gdy uczestnik który nie może lub rozmyślił się i nie chce brać udziału w obozie, a znajdzie na swoje miejsce osobę która w tym samym terminie weźmie udział w obozie, to takiemu niedoszłemu uczestnikowi zostaną zwrócone wszystkie poniesione koszty bez względu na termin jaki został do rozpoczęcia obozu.
 8. Firma HORN nie zapewnia dojazdu na rejs.
 9. Na obozach organizowanych przez Firmę Horn obowiązuję całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu ( piwa również ), stosowania używek. Firma HORN zastrzega sobie prawo wydalenia Uczestnika z obozu w przypadku niewłaściwego zachowania się (np alkohol, używki, papierosy, dewastacja sprzętu, nieposłuszeństwo wobec instruktorów itp) bez prawa żądania zwrotu kosztów.
 10. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy przy niewłaściwym użytkowaniu sprzętu.
 11. Na jachtach nie ma możliwości ładowania komórek uczestnikom rejsu. Ładowanie i pilnowanie zostawionych do naładowania komórek leży tylko i wyłącznie po stronie samych uczestników rejsu.
 12. Na każdą wpłacającą osobę, po otrzymaniu pełnej opłaty za obóz, wystawiana jest faktura – procedura marży dla biur turystycznych. Klienci którzy chcieliby aby faktura wystawiona była na inne dane niż te które zawarte są na przelewie ( np. wpłata jest z konta męża a faktura ma być wystawiona na żonę ) proszeni są o podanie tego w informacji mailowej przed zaksięgowaniem środków na koncie.
 13. Ekwipunek osobisty Uczestnika rejsu: legitymacja szkolna lub dowód osobisty, śpiwór, kalosze,obuwie o miękkiej gumowej podeszwie ( typu adidasy lub trampki ), klapki lub sandały do wody, kurtka i spodnie nieprzemakalne (sztormiak), ciepła odzież (dres, sweter, czapka, rękawiczki), ciepła bielizna, kostium kąpielowy, przybory toaletowe, krem do opalania, ręcznik, latarka, środek przeciw komarom, nakrycie głowy od słońca, ew. ładowarkę samochodową do telefonu komórkowego w przypadku jeśli będzie możliwość ładowania komórek w naszym namiocie w Pieczarkach. Wszystkie rzeczy uczestnika powinny być spakowane w worek żeglarski lub miękką torbę lub plecak bez stelaża. Na jachtach nie ma miejsca na typowe walizki z twardą obudową.
 14. Administratorem danych osobowych Klienta oraz małoletniego Uczestnika jest Piotr Klajda właściciel firmy Horn Usługi Turystyczne Piotr Klajda, NIP 5220152217, ulica Ks.Trojdena 13/90, 02-109 Warszawa. Podanie danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie niniejszej umowy. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika oraz do ich poprawiania. Dane osobowe Klienta oraz małoletniego Uczestnika przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora oraz w celach statystycznych.
Top