obozy żeglarskie

Regulamin obozów żeglarskich Horn

Warunki uczestnictwa w obozach żeglarskich i narciarskich organizowanych przez firmę HORN

 1. Firma Horn jest odpowiedzialna za realizację imprezy turystycznej zgodnej z ofertą zawartą na stronie internetowej firmy www.horn.turystyka.pl
 2. Zawarcie umowy z firmą HORN następuje w chwili przyjęcia przez firmę wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika obozu „Zgłoszenia na obóz”. Dla każdej osoby należy wypełnić oddzielne zgłoszenie, przy czym za osoby niepełnoletnie zgłoszenie podpisuje jego przedstawiciel ustawowy. W ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia zostaje wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dla każdego uczestnika rejsu niezbędne jest przesłanie, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obozu, na adres mailowy horn.klajda@nullgmail.com wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku (karta kwalifikacyjna).
 4. Firma HORN zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niej niezależnych. Jeżeli Klient zawiadomiony o zmianach istotnych warunków umowy (termin, trasa, cena) nie zgłosi rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, iż milcząco wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
 5. Niewykorzystanie przez klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotu należności.
 6. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia klienta, wysłanego na adres mailowy horn.klajda@nullgmail.com.
 7. Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w obozie, HORN potrąca z dokonanych wpłat następujące kwoty:
  – 200 zł przy rezygnacji do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy
  – 30% ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 31 do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  – 50 % ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 20 do 8 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  – 70 % ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 7 dni do daty rozpoczęcia imprezy.
  Omówione powyżej zasady mają zastosowanie bez względu na termin zawarcia umowy.
  W przypadkach losowych lub chorobowych poświadczonych odpowiednimi dokumentami wysłanymi na adres horn.klajda@nullgmail.com istnieje możliwość odzyskania pełnej wpłaconej kwoty. W przypadku gdy uczestnik który nie może lub rozmyślił się i nie chce brać udziału w obozie, a znajdzie na swoje miejsce osobę która w tym samym terminie weźmie udział w obozie, to takiemu niedoszłemu uczestnikowi zostaną zwrócone wszystkie poniesione koszty bez względu na termin jaki został do rozpoczęcia obozu.
 8. Firma HORN nie zapewnia dojazdu na rejs.
 9. Na obozach organizowanych przez Firmę Horn obowiązuję całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu ( piwa również ), stosowania używek. Firma HORN zastrzega sobie prawo wydalenia Uczestnika z obozu w przypadku niewłaściwego zachowania się (np alkohol, używki, papierosy, dewastacja sprzętu, nieposłuszeństwo wobec instruktorów itp) bez prawa żądania zwrotu kosztów.
 10. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy przy niewłaściwym użytkowaniu sprzętu.
 11. Na jachtach nie ma możliwości ładowania komórek uczestnikom rejsu. Ładowanie i pilnowanie zostawionych do naładowania komórek leży tylko i wyłącznie po stronie samych uczestników rejsu.
 12. Na każdą wpłacającą osobę, po otrzymaniu pełnej opłaty za obóz, wystawiana jest faktura – procedura marży dla biur turystycznych. Klienci którzy chcieliby aby faktura wystawiona była na inne dane niż te które zawarte są na przelewie ( np. wpłata jest z konta męża a faktura ma być wystawiona na żonę ) proszeni są o podanie tego w informacji mailowej przed zaksięgowaniem środków na koncie.
 13. Ekwipunek osobisty uczestnika rejsu dostępny jest na stronie www.horn.turystyka.pl/ekwipunek-uczestnika-obozu/
 14. Administratorem danych osobowych Klienta oraz małoletniego Uczestnika jest Piotr Klajda właściciel firmy Horn Usługi Turystyczne Piotr Klajda, NIP 5220152217, ulica Ks.Trojdena 13/90, 02-109 Warszawa. Podanie danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie niniejszej umowy. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika oraz do ich poprawiania. Dane osobowe Klienta oraz małoletniego Uczestnika przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora oraz w celach statystycznych.

 

W zależności od sytuacji epidemicznej rejsy z Hornem 2021 odbędą się w programie i regulaminie dopasowanym do aktualnych wytycznych i zaleceń GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zmiany w programie i regulaminie rejsów 2021 a COVID – 19 zgodne z wytycznymi z roku 2020: (dokument pdf).
W przypadku braku zaleceń i wytycznych, obostrzenia wprowadzone w regulaminie w zeszłym roku, nie będą mieć miejsca.

HORN – Usługi Turystyczne Obozy żeglarskie dla dzieci i młodzieży

ul. Księcia Trojdena 13/90
02-109 Warszawa
Piotr Klajda
tel. 601 392 033
email: horn.klajda@nullgmail.com

Znajdź nas

Top