INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA

INFORMACJA RODZICÓW /OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje na temat stanu zdrowotnego dziecka, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki medycznej w czasie pobytu dziecka na obozie. W razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie, niezbędne zabiegi diagnostyczne i operacje.

Jeśli wolisz wypełnić formularz ręcznie i wysłać, możesz go pobrać tutaj: Informacja o stanie zdrowia dziecka

Top